Diskuse - příspěvky

Zastrašování vlastníků honebních pozemků Bohumír Nekola 21.6.2012 9:53:02 Níže přikládáme otevřený dopis člena ASZ regionu České Budějovice adresovaný ministru zemědělství Petru Bendlovi. Týká se novely zákona o myslivosti a zastrašování vlastníků honebních pozemků. Věc: Zastrašování vlastníků honebních pozemků Vážený pane ministře ! Váš stranický a poslanecký kolega Ing. Papež v několika médiích informoval, že jste poslancům – členům zemědělského výboru PS - slíbil,.. Více na http://www.asz.cz/cs/regiony-a-svazy/ceske-budejovice/zpravy-z-regionu/zastrasovani-vlastniku-honebnich-pozemku.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lze ovlivnit samomluvu? Věra Petrová, Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR 17.2.2012 9:03:55 Zveřejňujeme článek předsedkyně Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR Mgr. Věry Petrové, který reaguje na anketu v lednovém čísle časopisu Svět myslivosti. Myslivost je v poslední době častým diskusním tématem na našem webu, proto přidáváme i tento příspěvek, který vyjadřuje zajímavý názor. Více na: http://www.asz.cz/cs/myslivost/lze-ovlivnit-samomluvu.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak vidí myslivost vlastníci honebních pozemků po 62 letech Ing. František Janda, předseda Svazu vlastníků půdy České republiky Ze všech stran myslivecké i občanské společnosti je slyšet, že myslivost ztrácí image a nachází se v krizi … Více na:http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=43889&slozka=44439&

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkušenosti se zákonem o myslivosti (Zemědělec) Miroslav Hauzr, Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR Úterý, 20 Březen 2012 09:03 ...Přitom platí novela zákona č. 59/2003 Sb., navržená poslanci Ladislavem Skopalem, Pavlem Kováčikem a Janem Hrůzou, která do první věty § 22 odst. 1 zákona o myslivosti vložila slovo "zpravidla", takže v upraveném znění ",Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně". Toto jediné vložené slovo zásadně změnilo původní záměr zákona číslo 449/2001 Sb. a umožňuje honebnímu starostovi nekonat pravidelně každým rokem valné hromady honebních společenstev. Tím novela zbavila vlastníky honebních pozemků a členy honebního společenstva nejen možnosti ovlivňování mysliveckého hospodaření, ale i přehledu o hospodaření s finančními prostředky - příjmech z pronájmu společenstevní honitby nebo příjmech z využití společenstevní honitby na vlastní účet. Přitom všichni členové honebního společenstva ručí podle zákona o myslivosti za závazky honebního společenstva. Existují honitby, kde se od roku 2003 valné hromady honebního společenstva vůbec nekonají.... Více na: http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-myslivost/zkusenosti-se-zakonem-o-myslivosti-zemedelec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(28.10.2012/18:47:17)Se samozvanci typu Staněk a Drška nemá opravdu smysl dále spolupracovat, neboť jejich totalitní praktiky jako například nedat hlasovací lístek každému oprávněnému voliči, vynucovat si jednomyslné zvolení jako jediný samozvaně navržený kandidát stylem "kdo je proti tomuto mému návrhu ať zvedne ruku" ..., je jak za bolševika. Preferovaní pouze sebe, dopředu někoho bezdůvodně špinit a nepřipustit volnou soutěž, mohou jen totálně zbabělí bezpáteřní lidé. Tito dotyční vždy mysleli hlavně více na sebe, své zájmy než na oprávněné zájmy členů HS, které měli zastupovat!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak obecní honitby byly za první republiky pronajímány v průměru za 2,5Kč ha/rok. Přepočteno na reálnou hodnotu k dnešní měně kursovním poměrem cca 30:1 to vychází na průměrných cca 75Kč ha/rok. Honitby měly výměry pohybující se od 150 do 300 ha honitbu. Obec pronajímala honitbu zpravidla jednomu zájemci. Výtěžek z pronájmu pak obec rozdělovala podle velikosti jednotlivých usedlostí. Zajímavé, že to tehdy fungovalo i bez nějakého honebního společenstva a svolávání valných hromad. Obec prostě honitbu nabídla podle zájmu a konec. Každý rozumný člověk si o tom musí udělat jasný závěr a přitom nemusí poslouchat ty chlísty na valné hromadě! Více na:http://hszaluzi.xf.cz/hosp/zajimavosti/Honitby_1926.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozn.rychlý přechod na odkaz v textu pomocí “myši“, který začíná http://www..........: Kurzor nastavit těsně před začátek "http:……", zmáčknout levé tlačítko a držet a posouvat doprava na konec odkazu (vyznačit text) a uvolnit tlačítko, zmáčknout pravé tlačítko myši a KOPÍROVAT, kursor přesunout nahoru na http://hszaluzi.xf.cz/dok/diskuse.php, zmáčknout a uvolnit levé tlačítko (obarví se modře), zmáčknout pravé tlačítko a VLOŽIT, zmáčknout klávesu "Enter", pak levá šipka nahoře návrat zpět


Zde napište svůj příspěvek nebo návrh, který chcete veřejně prezentovat: